About
Navigation
Music
Archieve
Twitter

Wednesday, 17 October 2007

cha? bík..

english or vnmz?......both
bây giờ chả biết làm gì..chan quá...i jux dun fukken feel like doing anything....it's jux...goddamn shit...
bình thường phải làm bài hôc bây h, nhưng mà...chả hiễu...hôk có Bock tí nao...chan quá....tròai ơi tròai!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mính muốn làm gì thì làm, nhưng mà chả cái gì thàng công dc cái gì cả....chan đời quá!!!!!hôk muốm làm gì nũa.....
Ax!....Thôi.....

Monday, 15 October 2007

ERBSEN...

Datum: Montag, 15. 10. 2007
14:51 Uhr, noch 26 Stunden 8 Minuten und
52 Sekunden bis zum 16. Geburtstag.
Ereignis: Zum ersten Mal Erbsen... gegessen!!!have a 9 day everbody !^^
.
..
...
....
.....
......

Ooow. ERBSEN xD

(so besonders schmecken sie net)

Friday, 12 October 2007

die Möndchen des Hippokrates

Hôm này di ho.c buô´n cuò*i lâm.
Ho.c vè may MÖNDCHEN cu?a Hippokrates( nghi~a là tra(ng nho? cu?a Hippokrates muh!) .

nghe shê~ shu*o*ng wé, dúg hôk?
nhú*ng mà lúc thày bá(t dâ`u gia?ng thì Aini cha? hiê~u gì....

Ke.
Möndchen dóa xD

Mà hôm nay là LUCky DaYz cu~a Ainii !^^ Sáng thì ngu? dc dê´n 8h 30. Ta.i 2 h
dâ`u là Sport, nhu*ng mà hôm nay la.i entfallen xD. thé thì 9h 30 mó*i pha?i có ma.(t o*? tru*ò*ng.
Rôì h cuôí cu~ng bi. entfallen, nên mình còn dc di vê` só*m nu*~a.
Dó là PerfEcT FriDay cu?a Ainii kakakaaa
enjoy ~o^__^o~