About
Navigation
Music
Archieve
Twitter

Friday, 12 October 2007

die Möndchen des Hippokrates

Hôm này di ho.c buô´n cuò*i lâm.
Ho.c vè may MÖNDCHEN cu?a Hippokrates( nghi~a là tra(ng nho? cu?a Hippokrates muh!) .

nghe shê~ shu*o*ng wé, dúg hôk?
nhú*ng mà lúc thày bá(t dâ`u gia?ng thì Aini cha? hiê~u gì....

Ke.
Möndchen dóa xD

Mà hôm nay là LUCky DaYz cu~a Ainii !^^ Sáng thì ngu? dc dê´n 8h 30. Ta.i 2 h
dâ`u là Sport, nhu*ng mà hôm nay la.i entfallen xD. thé thì 9h 30 mó*i pha?i có ma.(t o*? tru*ò*ng.
Rôì h cuôí cu~ng bi. entfallen, nên mình còn dc di vê` só*m nu*~a.
Dó là PerfEcT FriDay cu?a Ainii kakakaaa
enjoy ~o^__^o~
No comments :

Post a Comment