About
Navigation
Music
Archieve
Twitter

Friday, 28 September 2007

|..Rainie Days..|lại một ngáy mưa. lức ra tàu điện kô ngơ trôi mưa mạnh như thé này. đến lúc mà mở dc cái ô ra, là uớt cả ng rồi.bây giồ sắp 8 h rồi mà trôi vẫn mưa. giọt mưa đập vào cửa sỗ, ngồi trong kô nghe dc cái gì.hôm nấy ngủ từ 3h den bây h h thì chả biết làm gì, lại lên internet blog
hj``````````````````````
úi zûi úi``chan wé, mệt wé. Nhưng mà ngủ cũng kô dc, ngủ cả ngày rồi...
giò đang thấy nóng nóng..hiz nhức đầy chắc bị sốt mẹ >.< Thì lại ốm muh.
Kẹ mình thích être ốm mà hj... Ốm thì ai cũng chăn sóc, cả ngày uống chè ăn cháo !^^. Nhưng mà ốm thị ba mẹ giận ơi la giận. Ec ec chả hiễu tại sao...

Bây giồ gần 16 T. Chan...16 t là ng lờn. ko muốn đâu.

No comments :

Post a Comment