About
Navigation
Music
Archieve
Twitter

Wednesday, 9 January 2008

hûm nấy là môt ngày đặc biệt {Chúng mừng SN BaBa}

hûm nấy là SN của BaBa của mình.
Nên mình chỉ post ngắn thôi.


SN BaBa vào đầu năm, thì năm nào Aini cũng xuýt quên vì năm mới chưa kip hay đến, mà SN bà đã đến rồi. Năm nào cũng ngày cuối mới mùa qua.

Thôi chúc ngày nây vui vè !^^No comments :

Post a Comment